✘♬ ـنقابـ ـعشقـ _ Mask Of Love ♬✘

اگر انسانها بدانند فرصت باهم بودنشان چقدر محدود است محبتشان نسبت به یکدیگر نا محدود می شود

این دیگه بار آخره

ali-mahsaاین دیگه بار آخره دارم باهات حرف میزنم15400000

15400000خداحافظ نا مهربون میخوام ازت دل بکنمali-mahsa

ali-mahsaسخته ولی من میتونم سخته ولی من میتونم15400000

15400000این جمله رو اینقد میگم تا که فراموشت کنمali-mahsa


برچسب‌ها: خداحافط, برو دیگه نمیخوامت
تاريخ چهارشنبه 1390/10/21سـاعت 10:41 نويسنده Mostafa| |

Design:?Mostafa?